Menu

Avviż tad-dritt tal-awtur

  • Home
  • Avviż tad-dritt tal-awtur

L-awtur iżomm id-dritt fuq il-materjal ippreżentat fuq din il-websajt, li hu wkoll kopert mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur, mil-liġijiet ta’ Malta u minn politika, regolamenti u ftehim internazzjonali. Dan il-materjal jista’ jitniżżel, jintwera, u jiġi riprodott fuq din il-websajt mingħajr ma jsiru tibdiliet fih (flimkien ma’ din in-notifika) għal użu personali, mhux kummerċjali jew għal ċirkolazzjoni interna fi ħdan organizzazzjoni.

L-awtorizzazzjoni għar-riproduzzjoni ta’ materjal minn paġni marbuta ma’ din il-websajt permezz tal-ħoloq għandha tinkiseb mill-awtur ikkonċernat. Biex tikseb permess għar-riproduzzjoni ta’ materjal minn din il-websajt, ibgħat it-talba tiegħek lill-amministratur tal-websajt fuq:

[email protected]