Menu

Ċaħda

Il-Korporazzjoni ta’ ARMS tagħmel ħilitha kollha biex l-informazzjoni li tingħata fuq din il-websajt tkun kemm jista’ jkun eżatta, madankollu mhix responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsarat li jiġġarrbu minħabba l-użu ta’ din l-informazzjoni. 

Il-Korporazzjoni ta’ ARMS ma tipprovdix kontroll fuq il-kwalità ta’ ħoloq esterni; l-inklużjoni ta’ kwalunkwe isem ta’ kumpanija fil-paġni m’għandha bl-ebda mod tinftiehem bħala rakommandazzjoni tal-prodotti u/jew is-servizzi ta’ dik il-kumpanija. 

Jekk issib xi ħaġa fuq dan il-websajt li jista’ jikkawża xi tħassib, jekk jogħġbok ibgħat korrispondenza elettronika lill-amministratur tas-sit fuq: [email protected]