Menu

Dwarna

  • Home
  • informazzjoni
  • il kumpanija taghna
  • Dwarna

IL-MISSJONI TAGĦNA

Il-missjoni ta’ ARMS Ltd hi li tipprovdi numru ta’ servizzi speċjalizzati lill-komunità Maltija f’isem is-sidien u l-imsieħba tan-negozju tagħha, skont il-mandat tas-Settur tal-Bejgħ u tal-Provvista tas-Servizzi. ARMS Ltd tħabbrek biex iżżid il-valur tan-negozju tas-sidien u tal-imsieħba tan-negozju tagħha billi: 
 

  • Tidentifika u tamministra l-opportunitajiet ta’ tkabbir ta’ dħul;
  • Ittejjeb kontinwament il-kwalità u l-effiċjenza tas-servizzi li tipprovdi; 
  • U timmassimizza l-użu tal-kapital tagħha.

MIN HI ARMS Ltd.?

ARMS Ltd hi kumpanija privata b’responsabbiltà limitata, li twaqqfet bħala impriża konġunta bejn il-Korporazzjoni Enemalta (EMC) u l-Korporazzjoni Water Services (WSC).

Fi Frar tal-2009 ARMS Ltd ġiet maħtura minn EMC u WSC biex tamministra programm ta’ trasformazzjoni ta’ 5 snin, li jinvolvi l-implementazzjoni ta’ teknoloġija li tuża l-ismart meter madwar il-gżejjer Maltin, flimkien mal-implementazzjoni ta’ teknoloġija SAP biex twettaq proċess ta’ tibdil fi ħdan iż-żewġ korporazzjonijiet.

Fl-2010 numru ta’ servizzi mmaniġjati mill-Korporazzjonijiet individwali, ġew ikkonsolidati u trasferiti taħt ir-responsabbiltà maniġerjali ta’ ARMS Ltd. Iż-żewġ korporazzjonijiet se jiksbu benefiċċji importanti billi jikkonsolidaw u jesternalizzaw il-proċessi tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam l-arloġġi u l-kontijiet, kif ukoll is-servizzi ta’ assistenza lill-konsumatur għal ARMS Ltd. L-impjegati ta’ ARMS Ltd għandhom l-opportunità li jaħdmu fuq l-aqwa sistemi tal-informatika, filwaqt li jkunu pprovduti b’kull taħriġ meħtieġ biex itejbu l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom.

THE TEAM

Membri tal-Bord
Tim tal-Maniġment

Ms. Nadia Pace
Chairperson

Dr Ryan Pace
Deputat Chairman

Dr Ishmael Psaila
Segretarju tal-Kumpanija

Mr Ryan Fava
Direttur

Mr Joseph Vella
Direttur

Mr. Karl Cilia
Direttur

Dr Katia Farrugia Cachia
Direttur

Mr. Jonathan Cardona
Direttur

Ms Tania Brown
Direttur

Ms Maria Camilleri
Direttur

Mr. Joseph Attard
Chief Executive Officer

Dr. Noel Bezzina
Chief Officer Legal

Ms. Nikita Alamango
Chief Officer Operations

Ing. Anthony Gauci
Chief Officer Billing

Ms. Marisa Ciappara
Chief Officer Finance

QED TFITTEX XI ĦAĠA OĦRA?