Menu

Dwarna

  • Home
  • Informazzjoni
  • Il kumpanija taghna
  • Dwarna

IL-MISSJONI TAGĦNA

Il-missjoni ta’ ARMS Ltd hi li tipprovdi numru ta’ servizzi speċjalizzati lill-komunità Maltija f’isem is-sidien u l-imsieħba tan-negozju tagħha, skont il-mandat tas-Settur tal-Bejgħ u tal-Provvista tas-Servizzi. ARMS Ltd tħabbrek biex iżżid il-valur tan-negozju tas-sidien u tal-imsieħba tan-negozju tagħha billi: 
 

  • Tidentifika u tamministra l-opportunitajiet ta’ tkabbir ta’ dħul;
  • Ittejjeb kontinwament il-kwalità u l-effiċjenza tas-servizzi li tipprovdi; 
  • U timmassimizza l-użu tal-kapital tagħha.

MIN HI ARMS Ltd.?

ARMS Ltd hi kumpanija privata b’responsabbiltà limitata, li twaqqfet bħala impriża konġunta bejn il-Korporazzjoni Enemalta (EMC) u l-Korporazzjoni Water Services (WSC).

Fi Frar tal-2009 ARMS Ltd ġiet maħtura minn EMC u WSC biex tamministra programm ta’ trasformazzjoni ta’ 5 snin, li jinvolvi l-implementazzjoni ta’ teknoloġija li tuża l-ismart meter madwar il-gżejjer Maltin, flimkien mal-implementazzjoni ta’ teknoloġija SAP biex twettaq proċess ta’ tibdil fi ħdan iż-żewġ korporazzjonijiet.

Fl-2010 numru ta’ servizzi mmaniġjati mill-Korporazzjonijiet individwali, ġew ikkonsolidati u trasferiti taħt ir-responsabbiltà maniġerjali ta’ ARMS Ltd. Iż-żewġ korporazzjonijiet se jiksbu benefiċċji importanti billi jikkonsolidaw u jesternalizzaw il-proċessi tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam l-arloġġi u l-kontijiet, kif ukoll is-servizzi ta’ assistenza lill-konsumatur għal ARMS Ltd. L-impjegati ta’ ARMS Ltd għandhom l-opportunità li jaħdmu fuq l-aqwa sistemi tal-informatika, filwaqt li jkunu pprovduti b’kull taħriġ meħtieġ biex itejbu l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom.

THE TEAM

Membri tal-Bord
Tim tal-Maniġment

James Piscopo
Chairman

Ryan C Pace
Deputat Chairman

Silvio Scerri
Kap Ezekuttiv

Noel Bezzina
Segretarju tal-Kumpanija

Jason Vella
Membru tal-Bord

Kevin Chircop
Membru tal-Bord

Ethelbert Schembri
Membru tal-Bord

Tyson Fenech
Membru tal-Bord

John Ellul
Membru tal-Bord

Tania Brown
Membru tal-Bord

Maria Camilleri
Membru tal-Bord

Ivan Falzon
Membru tal-Bord

Ing. Anthony Gauci
Chief Officer Billing

Ms. Nikita Zammit Alamango
Chief Officer Operations

Dr. Noel Bezzina
Chief Officer Legal

Ms. Marisa Ciappara
Chief Officer Finance

Mr.Horace Balzan
Procurement

Mr. Frank Axiaq
Field Services

Mr. Ray Falzon
Support Services

Mr. Anthony Gatt
Credit Control

Ms. Christianne Pace Mifsud
Billing

Mr. Matthew Mizzi
ICT

Mr. Simon Buttigieg
Customer Care

Mr. Adrian Cortis
Risk and Compliance

Mr. Luke Genuis
Data Cleansing

Ms. Bernice Avallone Balzan
Finance

Mr. Peter Paul Caruana
Projects

QED TFITTEX XI ĦAĠA OĦRA?