Menu

Dwarna

  • Home
  • informazzjoni
  • il kumpanija taghna
  • Dwarna

IL-MISSJONI TAGĦNA

Il-missjoni ta’ ARMS Ltd hi li tipprovdi numru ta’ servizzi speċjalizzati lill-komunità Maltija f’isem is-sidien u l-imsieħba tan-negozju tagħha, skont il-mandat tas-Settur tal-Bejgħ u tal-Provvista tas-Servizzi. ARMS Ltd tħabbrek biex iżżid il-valur tan-negozju tas-sidien u tal-imsieħba tan-negozju tagħha billi: 
 

  • Tidentifika u tamministra l-opportunitajiet ta’ tkabbir ta’ dħul;
  • Ittejjeb kontinwament il-kwalità u l-effiċjenza tas-servizzi li tipprovdi; 
  • U timmassimizza l-użu tal-kapital tagħha.

MIN HI ARMS Ltd.?

ARMS Ltd hi kumpanija privata b’responsabbiltà limitata, li twaqqfet bħala impriża konġunta bejn il-Korporazzjoni Enemalta (EMC) u l-Korporazzjoni Water Services (WSC).

Fi Frar tal-2009 ARMS Ltd ġiet maħtura minn EMC u WSC biex tamministra programm ta’ trasformazzjoni ta’ 5 snin, li jinvolvi l-implementazzjoni ta’ teknoloġija li tuża l-ismart meter madwar il-gżejjer Maltin, flimkien mal-implementazzjoni ta’ teknoloġija SAP biex twettaq proċess ta’ tibdil fi ħdan iż-żewġ korporazzjonijiet.

Fl-2010 numru ta’ servizzi mmaniġjati mill-Korporazzjonijiet individwali, ġew ikkonsolidati u trasferiti taħt ir-responsabbiltà maniġerjali ta’ ARMS Ltd. Iż-żewġ korporazzjonijiet se jiksbu benefiċċji importanti billi jikkonsolidaw u jesternalizzaw il-proċessi tagħhom f’dak li għandu x’jaqsam l-arloġġi u l-kontijiet, kif ukoll is-servizzi ta’ assistenza lill-konsumatur għal ARMS Ltd. L-impjegati ta’ ARMS Ltd għandhom l-opportunità li jaħdmu fuq l-aqwa sistemi tal-informatika, filwaqt li jkunu pprovduti b’kull taħriġ meħtieġ biex itejbu l-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom.

THE TEAM

Membri tal-Bord
Tim tal-Maniġment

Ms. Nadia Pace
Chairperson

Dr Ryan Pace
Deputat Chairman

Dr Noel Bezzina
Segretarju tal-Kumpanija

Mr Ryan Fava
Direttur

Mr Joseph Vella
Direttur

Mr. Karl Cilia
Direttur

Mr John Saliba
Direttur

Mr. Jonathan Cardona
Direttur

Ms Tania Brown
Direttur

Ms Maria Camilleri
Direttur

Mr. Joseph Attard
Chief Executive Officer

Dr. Noel Bezzina
Chief Officer Legal

Ms. Nikita Zammit Alamango
Chief Officer Operations

Ing. Anthony Gauci
Chief Officer Billing

Ms. Marisa Ciappara
Chief Officer Finance

Ms. Mariette Borg Zammit
Senior Manager Human Resources

Mr. Anthony Gatt
Senior Manager Credit Control

Mr. Simon Buttigieg
Senior Manager Customer Care

Mr. Peter Paul Caruana
Senior Manager Projects

Mr. Adrian Cortis
Senior Manager Risk and Compliance

Mr. Frank Axiaq
Senior Manager Field Services

Ms. Christianne Pace Mifsud
Senior Manager Billing

Mr.Horace Balzan
Senior Manager Procurement

Mr. Matthew Mizzi
Senior Manager IT

Mr. Ray Falzon
Senior Manager Corporate Services

Ms. Antonella Axisa
Manager Legal

Mr. Mark Micallef Perconte
Manager Finance

Mr. Philip Mamo
Manager IT

Mr. Mark Brincat
Manager Projects

Ms. Maria Magri
Manager Procurement

Mr. Ray Masini
Manager Customer Care

Mr. Derrick Sultana
Manager Quality Assurance

Ms. Angie Pisani
Manager Gozo Branch

QED TFITTEX XI ĦAĠA OĦRA?