Menu

Ħallas malajr

Ħallas il-kontijiet tiegħek malajr u b’mod sigur

  • Home
  • servizzi
  • pagamenti
  • Ħallas malajr

Tista’ tħallas parti jew il-kont kollu, jew tista’ tħallas kont f’isem ħaddieħor mingħajr ma jkollok bżonn tilloggja fil-websajt bħala klijent. Jekk teħtieġ aktar dettalji dwar il-kont trid tkun irreġistrajt u lloggjat fis-sezzjoni Servizzi Tiegħi.


Id-dettalji meħtieġa biex timxi għall-pass li jmiss:

Numru
tal-kont tiegħek

In-numru tal-kont tiegħek għandu 12-il ċifra u jibda bin-numri ‘411’ jew ‘101’. Għandek issib in-numru tal-kont tiegħek f'nofs tal-intestatura, fin-naħa ta’ fuq nett, tal-kont ta’ ARMS tiegħek.

In-numru
tal-fattura

In-numru tal-fattura tiegħek għandu 8 ċifri u għandek issibu fuq in-naħa tax-xellug tal-intestatura, fin-naħa ta’ fuq nett, tal-kont ta’ ARMS tiegħek. L-ammont ta’ kull fattura jinstab fil-kantuniera ta’ fuq nett tal-lemin ta’ kull kont ta’ ARMS.

Dettalji tal-kont
bankarju

Teħtieġ iddaħħal id-dettalji tad-detentur tal-kard, in-numru tal-kard, id-data ta’ skadenza u s-CVV.